Menu
voorelkaardoen.nl
 • Organisatie

  Wanneer wordt een organisatie onder een vrijwilligersorganisaties of een professionele organisaties gerekend? Bij het vaststellen van de omschrijving van het begrip vrijwilligersorganisatie komen al snel een aantal criteria bovendrijven die niet eenduidig gehanteerd (kunnen) worden. Zo blijkt het vaak om de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal vrijwilligers te gaan. Daarnaast variëren de eisen die gesteld worden aan de organisatiegraad van vrijwilligersorganisaties. Voor de één bestaat een organisatie pas als sprake is van een volwaardige rechtspersoon terwijl voor de ander de samenwerking tussen twee of meer personen al een vereniging is. Om toch tot een omschrijving te kunnen komen heeft MOVISIE een algemene omschrijving van het begrip vrijwilligersorganisaties opgesteld met daarnaast een aantal keuzemogelijkheden binnen de criteria die van belang zijn bij de omschrijving van vrijwilligersorganisaties. De basisformulering luidt:

  "Een vrijwilligersorganisatie is een met naam en adres genoemd, formeel of informeel georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers."

  Het Stipepunt bij u in de buurt ondersteunt vrijwilligersorganisaties.


 • Nieuws

  Zomerrooster Stipepunten

  woensdag 10 juli 2019
  De komende periode zijn er...
  Lees meer...

  Nieuwsbrief Mantelzorg ook online te lezen

  dinsdag 4 juni 2019
  Wilt u de uitgegeven...
  Lees meer...

  19 juni Mantelzorgcafé Sneek

  dinsdag 4 juni 2019
  Op woensdagmiddag...
  Lees meer...