Menu
voorelkaardoen.nl
 • Duomeren

  Bij het project Duomeren worden burgers met een lange afstand tot de arbeidsmarkt meer betrokken bij de samenleving door talenten en kwaliteiten te vertalen naar vrijwilligerswerk. Binnen het traject wordt de deelnemer gekoppeld aan een vrijwillig Sociaal Bruggenbouwer en doorlopen zij gezamenlijk het traject. De Sociaal Bruggenbouwer laat de deelnemer zijn wensen en talenten (her)ontdekken en zorgt er als een bruggenbouwer voor dat hij deze wensen en talenten kan vertalen in vrijwilligerswerk. Het doel van het traject is dat de deelnemer MEER inzicht krijgt in zijn talenten en kwaliteiten en deze MEER weet te benutten. Tevens moet het traject ervoor zorgen dat de deelnemer door middel van vrijwilligerswerk weer MEER participeert in de samenleving en dat dit zorgt voor MEER uitzicht op betaald werk.
  Focus op talent
  De oorzaak dat een burger een lange afstand tot de arbeidsmarkt heeft is heel divers. Een chronische ziekte of een gebeurtenis uit het verleden kunnen hiervan de oorzaak zijn. Deze burgers worden veelal op hun beperking benaderd, terwijl ze net als iedereen, talenten en kwaliteiten bezitten die zeer waardevol zijn voor de samenleving en vrijwilligersorganisaties. Met hun bijzondere kwaliteiten en vaardigheden kunnen ze een verrassende kijk op de organisatie leveren en een extra helpende hand bieden. Een potentiële win-win situatie voor vrijwilliger én organisatie wordt dus nog lang niet altijd benut. Vaak hebben organisaties (onterecht) het beeld dat vrijwilligers met een beperking te veel tijd en/of begeleiding kosten. Het project wil met behulp van vrijwillige Sociaal Bruggenbouwers deze twee doelgroepen aan elkaar verbinden.

  Verloop traject
  De deelnemer wordt voor een periode van ongeveer zes maanden gekoppeld aan de Sociaal Bruggenbouwer. Tijdens de eerste twee maanden van het traject leren ze elkaar kennen door het ondernemen van activiteiten die bij de deelnemer past. Zo kan de Bruggenbouwer de talenten van de deelnemer inventariseren. Vervolgens ondersteunt hij de deelnemer om deze talenten te vertalen naar passend vrijwilligerswerk. Als de deelnemer gekoppeld is aan vrijwilligerswerk kan ervoor gekozen worden dat de Bruggenbouwer een korte periode meedraait bij het vrijwilligerswerk ter ondersteuning. De organisatie wordt hierdoor ook ondersteund bij het optimaal benutten van de kwaliteiten van de deelnemer. Naast het ondersteunen bij het vrijwilligerswerk, denkt de Bruggenbouwer met de deelnemer mee hoe het vrijwilligerswerk meer uitzicht kan geven op betaald werk.

  Súdwest-Fryslân & Littenseradiel
  Binnen de gemeentes Súdwest-Fryslân en Littenseradiel kent het duo-traject twee varianten, een basis- en een intensief traject. Bij een basistraject wordt de deelnemer zoveel mogelijk begeleid door een vrijwillig Sociaal Bruggenbouwer. Bij een intensief traject of de deelnemer begeleid door een Trajectbegeleider. Dit omdat de situatie van de deelnemer minder stabiel is en er problemen zijn op verschillende levensgebieden. De ondersteuning richting de deelnemer is vrijwillig waar het kan en professioneel waar het moet.
  Wil je in de gemeente Súdwest-Fryslân of Littenseradiel een Duomerentraject doorlopen? Dan is er een beschikking van de gemeente nodig.


  Interesse
  Heeft u interesse of vragen, dan kunt u contact opnemen met het gebiedsteam van gemeente Súdwest-Fryslân & Littenseradiel. Of rechtstreeks met Timpaan Welzijn, die het project Duomeren uitvoert: 

  Email: duomeren@timpaanwelzijn.nl       • Nieuws

  Stipepunten gesloten

  maandag 11 december 2017
  De...
  Lees meer...

  Geslaagde activiteiten rond Dag van de Mantelzorg

  vrijdag 10 november 2017
  Lees meer...

  Dag van de mantelzorg 2017

  zaterdag 4 november 2017
  10 november is de 'Dag van de...
  Lees meer...