Menu
voorelkaardoen.nl
 • 3. Wie kan de zorg tijdelijk of langdurig overnemen?

  [ Terug naar de Wegwijzer ]
  Mantelzorgers die veel zorgtaken uitvoeren hebben soms behoefte aan even vrij af. Even afspreken met  familie- of vrienden. Of de mogelijkheid hebben om weer aan te sluiten bij het koor, voetbal of andere activiteiten waar u voorheen soms wekelijks naar toe ging. Even meer tijd voor u zelf hebben, maar wie kan de zorg dan overnemen? En wat zijn de mogelijkheden wanneer de zorg tijdelijk of structureel te veel wordt? Dit
   Uit bed helpen_72925843.jpg
  hoofdstuk bespreekt de mogelijkheden voor het over laten nemen van zorg, tijdelijk of langdurig. Daarnaast wordt informatie gegeven over het overnemen van de zorg tijdens de laatste levensfase van de zorgvrager wanneer hij ongeneeslijk ziek is.  


  3.1 Wie kan de zorg tijdelijk overnemen?
  3.2 Wie kan de zorg langdurig overnemen?
  3.3 Welke zorg is er beschikbaar tijdens de laatste levensfase?

  3.1   Wie kan de zorg tijdelijk overnemen?

  [ Naar boven ]
  Vrijwillige respijtzorg
  Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. We noemen het ook wel vervangende zorg. Durf te vragen in uw eigen omgeving. Vaak zijn er mensen die het niet vervelend vinden om de zorg even over te nemen zodat u even weg kan. Er zijn ook organisaties die u op vrijwillige basis hierin kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan een Stand-by, Zonnebloem, Handen-in-Huis of wellicht iemand vanuit de kerk. Het Stipepunt kan ook met u meedenken over hoe vrijwillige respijtzorg te regelen.
  https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/infographic-respijtzorg-movisie-2017-professionals%20%5BMOV-12197189-1.0%5D.pdf

  Dagopvang/ dagverzorging/ dagbesteding buitenshuis overdag
  Er bestaan ook voorzieningen als dagopvang, dagverzorging of dagbesteding buitenshuis. Deze zijn bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen, die vereenzamen of een lichamelijke- of psychische beperking hebben. Doordat de zorgvrager één of meerdere momenten overdag in de week buitenshuis wordt opgevangen, wordt de mantelzorger ontlast van zijn taak. De dagopvang kan plaats vinden in een verzorgingshuis of zorgboerderij. Het gebiedsteam kan samen met de zorgvrager en de mantelzorger kijken wat er mogelijk is en voor hoe lang de vervangende zorg kan worden ingezet. Dit hangt bijvoorbeeld af  van de belasting van u als mantelzorger maar ook van wat u als mantelzorger nog kan dragen. Het kan zijn dat u tegen grenzen aanloopt. Wilt u meer informatie over deze vorm van opvang etc., dan kunt ook op internet zoeken door bij de zoekmachine de termen dagopvang, dagverzorging, dagbesteding  of zorgboerderijen Súdwest-Fryslân te gebruiken.  

  Kortdurend verblijf / respijtverblijf / logeerverblijf (24 uurs opvang)
  Kortdurend verblijf is er in meerdere varianten, bedoeld voor verschillende (mantelzorg)situaties.
  Mantelzorg kan zwaar zijn en steeds zwaarder worden. Dit kan betekenen dat het voor u als mantelzorger moeilijk wordt om het vol te houden. In een dergelijke situatie kan in een gesprek met het gebiedsteam blijken dat u ontlast moet worden. Als blijkt dat de zorgvrager niet thuis kan blijven zonder de mantelzorg  kan kortdurend verblijf in een verzorgingshuis of logeerhuis verlichting bieden.  
  Als sprake is van medische noodzaak, kan de huisarts actie ondernemen. Dan kan het gaan om revalidatiezorg of een crisisopname.
  U kunt ook op internet zoeken wat er allemaal mogelijk is door bij de zoekmachine de termen kortdurende opvang, logeeropvang, zorgboerderijen, verzorgingshuis in Súdwest-Fryslân te gebruiken.

  Relevante adressen 
  Stipepunt Sneek - klik voor details
  Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op dinsdag 13.00-16.30 uur en donderdag 13.00-16.30 uur.
  Wijde Noorderhorne 1
  8601 EA Sneek
  ☎ 06 - 11 30 15 55
  Stipepunt Bolsward - klik voor details
  Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op maandag van 13.00-16.00 uur en donderdag van 9.00-12.00 uur.
  Marktplein 1
  8701 KG Bolsward
  ☎ 06 - 46157152
  Stipepunt Drylts - klik voor details
  Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op woensdag 9.30-11.30 uur en vrijdag 9.30-11.30 uur. Telefonisch spreekuur op maandagochtend van 9.30-11.30 uur.
  Galamagracht 31
  8651 EC IJlst
  ☎ 06 - 52071120
  Stipepunt IJsselmeerkust - klik voor details
  Biedt mantelzorgers informatie en advies en een luisterend oor. Geopend op woensdag van 9.00-11.30 uur.
  Nieuweweg 7
  8723 CZ Koudum
  ☎ 06 - 15 01 68 44
  Zonnebloem - klik voor details
  De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een beperking. Onder ander door bezoekwerk voor de zorgvrager. Kijk op de website van de Zonnebloem voor een afdeling bij u in de buurt en de diensten van de Zonnebloem.
  Stand-By Zuidwest Friesland - klik voor details
  Stand-by is voor kinderen, volwassenen of ouderen die in de thuissituatie worden verzorgd en vaak niet alleen thuis kunnen zijn. Een vrijwilliger van Stand-by vervangt de mantelzorger op afgesproken tijden: zo nu en dan of regelmatig, maximaal twee dagdelen per week.
  ☎ 06 - 15 13 86 36
  Handen in huis - klik voor details
  Handen in huis is een landelijk werkende organisatie die zich richt op de 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger gedurende diens afwezigheid.
  Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
  Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon.
  ☎ 140515
  3.2   Wie kan de zorg langdurig overnemen?

  [ Naar boven ]
  Mensen willen zolang mogelijk thuis in hun eigen omgeving blijven wonen. Maar wanneer de zorg chronisch te veel wordt voor de mantelzorger, kan er worden gekeken of een permanente opname in een zorgcentrum ook mogelijk is. De zorgvrager woont dan niet meer thuis, waardoor de rol van u als mantelzorger verandert. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig van het CIZ. 
  Het gebiedsteam of de wijkverpleegkundige kan u ondersteuning geven in de aanvraag.
  Voor deze zorg is meestal een eigen bijdrage verschuldigd. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. 

  Relevante adressen 
  CIZ - klik voor details
  Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt onafhankelijk of burgers recht hebben op zorg via de Wet langdurige zorg.
  Europalaan 100
  3526 KS Utrecht
  ☎ 088-789 10 00
  🌍 ciz.nl
  Gebiedsteams Súdwest-Fryslân - klik voor details
  Voor al uw vragen op het gebied van zorg, werk en inkomen. Heeft u al een keer contact gehad met het gebiedsteam, neem dan contact op met uw contactpersoon.
  ☎ 140515
  CAK - klik voor details
  Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int de eigen bijdrage voor de Wlz en de Wmo. Op de website van het CAK staat een rekenhulp. Met deze rekenhulp krijgt u voor uzelf of voor een naaste een indicatie van de hoogte van de eigen bijdrage.
  Prinses Beatrixlaan 7
  2595 AK Den Haag
  ☎ 0800-1925 (Wmo) 0800-0087 (Wlz)
  3.3  Welke zorg is er beschikbaar tijdens de laatste levensfase?

  [ Naar boven ]
  Palliatieve zorg of terminale opvang is bedoeld voor mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is en die in de laatste fase van hun leven zijn. Deze zorg kan zowel thuis als in een hospice maar ook in een verpleeghuis gegeven worden. Uw huisarts kan u hier meer informatie over geven of doorverwijzen naar vrijwilligersorganisaties die hier in gespecialiseerd zijn. 
  Voor meer informatie kunt op internet zoeken met termen als: hospice, of  thuiszorgorganisaties.

  Relevante adressen
  Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland - klik voor details
  De VPTZ-ZWF biedt met haar vrijwilligers hulp en ondersteuning aan mensen die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen en aan hun naasten. Dit kan thuis, maar ook in ons hospice "De Kime". Persoonlijke aandacht en betrokkenheid met respect voor eigen keuzes en levenswijze zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
  Westhemstraat 46
  8608 BG Sneek
  ☎ 0515 430604
  Hospice 'De Kimme' - klik voor details
  Hospice 'De Kimme' biedt met haar vrijwilligers hulp en ondersteuning aan mensen die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen en aan hun naasten. Uitgangspunt voor de zorgverlening in de hospice is de gedachte dat als genezing niet meer mogelijk is, er gestreefd moet worden naar een draaglijk en waardig levenseinde.
  Westhemstraat 46
  8608 BG Sneek
  ☎ 0516 430604  Heeft de wegwijzer u nog niet voldoende de weg gewezen, dan kunt u een mail sturen naar mailto:info@sociaalcollectieswf.nl. U wordt dan in contact gebracht met een medewerker van het Stipepunt. Zij denkt dan met u mee en zoekt samen met u naar een antwoord op uw vraag.   

  [ Terug naar de Wegwijzer ] • Nieuws

  Bereikbaarheid  Stipepunten tijdens Corona-tijd

  donderdag 2 april 2020
  Laatste nieuws over onze...
  Lees meer...

  Bereikbaarheid Sociaal Collectief tijdens Corona-tijd

  maandag 23 maart 2020
  Laatste nieuws over onze...
  Lees meer...

  Gewijzigd programma door Coronavirus

  zaterdag 14 maart 2020
  Laatste nieuws over onze...
  Lees meer...