Menu
voorelkaardoen.nl
 • Privacy

  De website Voorelkaardoen.nl is onderdeel van Stichting Sociaal Collectief SWF.

  Hoe gaan we om met uw gegevens en uw privacy?

  Stichting Sociaal Collectief verzamelt zo weinig mogelijk persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft hiervoor regels.
  Voor de dienstverlening rond mantelzorg en vrijwilligerswerk kan Sociaal Collectief persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals naam, adres en contactgegevens. Deze hebben we nodig om u te informeren en te helpen.
  Sociaal Collectief vindt uw privacy belangrijk. Wij beschermen uw persoonsgegevens daarom goed. Dit doen wij door de gegevens te bewaren in een beveiligde omgeving en door deze alleen met toestemming van de betrokkene te delen. Hierbij houden we ons aan de regelgeving zoals die is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere privacywet- en regelgeving.
  Wilt u weten welke persoonsgegevens Sociaal Collectief over u heeft vastgelegd? Dat kan door een mail te sturen naar: info@sociaalcollectiefswf.nl.

  Indien u zich inschrijft als mantelzorger dan worden uw gegevens gebruikt om (digitale) post aan u te versturen, kunnen wij u eventueel bellen om vragen te beantwoorden en indien gewenst een luisterend oor te bieden. Uw naam wordt tevens gebruikt voor het maken van de mantelzorgpas. 
  In het kader van gebruik van de mantelzorgpas voert de dienstverlener van een dienst of activiteit een eigen registratie voor de administratieve afhandeling in het kader van de mantelzorgpas. Enkele gegevens (pasnummer, datum, afgenomen dienst) worden met ons gedeeld om het gebruik van de Mantelzorgpas te monitoren. We gaan
  zorgvuldig om met deze gegevens en zullen ze alleen gebruiken voor verbetering van de inzet van de mantelzorgpas, inclusief haar aanbod.
  Als u in het kader van de mantelzorgpas gebruik wenst te maken van een gratis lidmaatschap op MantelzorgNL dan kan dit alleen nadat u hiervoor het toestemmingsformulier hebt ingevuld.

   


 • Nieuws

  Bereikbaarheid  Stipepunten tijdens Corona-tijd

  donderdag 2 april 2020
  Laatste nieuws over onze...
  Lees meer...

  Bereikbaarheid Sociaal Collectief tijdens Corona-tijd

  maandag 23 maart 2020
  Laatste nieuws over onze...
  Lees meer...

  Gewijzigd programma door Coronavirus

  zaterdag 14 maart 2020
  Laatste nieuws over onze...
  Lees meer...